Rozliczanie zużycia energii elektrycznej

Aplikacje biznesowe

System wspomagania sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej dedykowany dla przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją, sprzedażą i przesyłem energii.

Aplikacja desktop wykonana i wdrożona w:

 • ELCO ENERGY, Sp. z o.o.
 • Caelum Developments, Sp. z o.o.
 • Energit, Sp. z o.o.

Umożliwia między innymi:

 • zarządzanie kontraktami energetycznymi,
 • fakturowanie sprzedaży,
 • refakturowanie,
 • realizację prognoz dla klientów.
 • obsługę wielu lokalizacji,
 • ewidencję przyłączy energetycznych w połączeniu z kontrahentami,
 • ewidencję kontraktów,
 • rozliczenie energii biernej,
 • obliczanie przekroczeń mocy,
 • fakturowanie z uwzględnieniem rat planowych oraz zaliczek. 

Aplikacja pozwala również na obsługę naliczeń podatku akcyzowego z uwzględnianiem umorzeń.