Przewodniki drukowane

Projektowanie graficzne

Wraz z nieustającym rozwojem naszej firmy, nie boimy się podejmowania coraz to nowszych i ciekawszych wyzwań!

Poniżej znajdują się owoce naszej współpracy ze Śląską Organizacją Turystyczną – przewodniki turystyczne w formie książek po województwie Śląskim, z dokładnym podziałem na subregiony (Jurę Krakowsko-Częstochowską, Metropolię, Subregion Zachodni, Śląsk Cieszyński oraz Beskidy).

Cel?

Promocja regionu w nowej, unikalnej szacie graficznej.

Metoda?

Otwarty umysł i czerpanie natchnienia z bogactw regionu Śląskiego.

Rozwiązanie?

Prosty, przejrzysty design, kolorystyka czysta, dobrana oddzielnie dla każdego z subregionu by oddać jego unikatowy charakter.

Całość pokazała Śląskie w innym świetle, nadając mu nowoczesny styl, a nie tracąc przy tym ducha regionu.

Kolejną przygodą projektową był dla nas design oraz skład "Przewodnika po Szlaku Kulinarnym Śląskie Smaki".

Podążając owym szlakiem, od Jury aż po Beskidy, natkniemy się na 23 restauracje serwujące tradycyjne, śląskie potrawy i promujące rozwój tradycji regionalnej. Została zachowana kolorystyka ciepła, w barwach pomarańczy, wiązana z corocznym Festiwalem Kuchni Śląskiej.