Point Platform

Wielomodułowy, nowoczesny autorski system wspomagający proces zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

System pozwala na zintegrowaną obsługę centrów handlowych oraz udostępnia zaawansowaną analitykę biznesową. Funkcjonalność systemu udostępniona jest w następujących modułach:

RentPoint

Moduł PointPlatform dedykowany do obsługi najmu lokalów. RentPoint oferuje wsparcie w następujących obszarach:

Ewidencja lokali i umów

 • ewidencja informacji o lokalach i powierzchniach najmu w centrum,
 • ewidencja kompletu informacji o zawartych umowach (stawki czynszów, terminy, itp.),
 • ewidencja bieżących danych, np. obrotów lokali,
 • ewidencja dokumentacji związanej z lokalami i umowami (gwarancje, polisy),
 • przetwarzanie dokumentów, np. automatyczne wyliczanie zmian w wymaganych wartościach gwarancji.

Obsługa najmu lokali – automatyczne naliczenia

 • automatyczne fakturowanie czynszów, opłat marketingowych, opłat eksploatacyjnych oraz dowolnych innych,
 • fakturowanie w PLN i EUR,
 • automatyczne skomplikowane przewalutowania, w tym uwzględnianie limitów kursowych,
 • wsparcie dla rabatów, czynszów kroczących i specjalnych zapisów umów.

Obsługa najmu lokali – wsparcie zarządcy

 • wyliczanie czynszów procentowych, tym obsługa złożonych reguł wyliczania oraz uwzględnianie korekt do czynszów,
 • indeksacje, w tym obsługa skomplikowanych reguł indeksacji oraz automatyczne wystawianie korekt indeksacyjnych,
 • rozliczanie kosztów eksploatacyjnych,
 • generowanie alertów, np. o niewprowadzonych obrotach.

UtilityPoint

Moduł dedykowany od refakturowania mediów dostarczanych najemcom – wody, energii elektrycznej i cieplnej. Oferuje wsparcie w następujących obszarach:

 • gromadzenie danych z liczników,
 • automatyczne refakturowanie mediów,
 • fakturowanie innych opłat związanych z mediami.

ManagementPoint

Moduł umożliwia analizę zgromadzonych w systemie danych, oferuje również system alertowania, pozwalający na monitorowania zdarzeń w centrach.

Raportowanie i analiza

 • dowolne analizy i raporty na podstawie zgromadzonych danych,
 • wizualizacja centrum, przedstawianie danych na planie centrum,
 • raporty przekrojowe ze wszystkich obsługiwanych obiektów,
 • pełne dopasowanie raportów do indywidualnych potrzeb klienta.

System alertów

 • monitorowanie sytuacji wymagających interwencji zarządcy,
 • zautomatyzowanie ciągłej analizy tysięcy dokumentów: umów, gwarancji, dokumentacji,
 • personalizacja zakresu powiadomień,
 • uniknięcie kosztownych przeoczeń i pomyłek.

TenantPoint

TenantPoint jest modułem udostępniającym stronę web dla najemców w centrum. Pozwala na:

 • dostęp do faktur, informacji o umowach i dostarczonych zabezpieczeniach,
 • wprowadzanie obrotów z potwierdzeniami.

Szczególne możliwości

Obsługa wielu obiektów przez różne podmioty

System PointPlatform pozwala na obsługę wielu centrów handlowych, przy czym każde z nich może być prowadzone przez inny podmiot z odrębną księgowością, znajdujący się w innym mieście. Każdy pracownik zespołów zarządzających ma zdefiniowany zakres dostępu do danych w systemie.

Dane pochodzące z obsługiwanych centrów są integrowane i analizowane w module ManagementPoint.

Wielojęzyczność

System PointPlatform umożliwia pracę w środowisku dwujęzycznym: język polski dla pracowników centrum (np. księgowości) oraz angielski dla międzynarodowego zarządu.

Integracja z systemami klienta

System PointPlatform może współpracować z innymi, już zainstalowanymi u klienta systemami, np. automatycznie pobierać informacje o odwiedzalności z systemów firm trzecich oraz udostępniać dane innym systemom informatycznym.

Do pobrania