Systemy COMARCH

Jesteśmy partnerem wiodącego producenta oprogramowania ERP (XL, Optima, Altum, iMed 24, XT).

Comarch ERP XT

Nowoczesny program dla jednoosobowych i małych firm. Prosta w użytkowaniu aplikacja służy do fakturowania, obsługi magazynu oraz prowadzenia prostej księgowości. Całość dostępna jest przez przeglądarkę internetową. W rozwiązaniu największy nacisk położono na bezpieczeństwo danych oraz wygodę pracy i intuicyjne działanie. Program daje możliwość wysyłanie dokumentów bezpośrednio do Biura Rachunkowego.

Comarch ERP XT – program dla firm

Comarch ERP XL

Zintegrowany system informatyczny klasy ERP dedykowany dużym i średnim firmom produkcyjnym, handlowym i usługowym z różnych sektorów gospodarki.

Dedykowany podmiotom zarówno jedno oddziałowym, jak i organizacjom o strukturze rozproszonej. Obejmuje wszystkie obszarów biznesowe firmy, co przekłada się na wzrost efektywności działania i redukcję kosztów.

Zalety Comarch ERP XL:

 • skuteczniejsze zwiększanie sprzedaży i bardziej efektywne pozyskiwanie nowych klientów,
 • lepsza obsługa i serwis Klientów,
 • skuteczna kontrola kosztów firmy,
 • automatyzacja pracy przedsiębiorstwa,
 • poprawa produktywności pracowników,
 • natychmiastowy dostęp do zawsze aktualnych informacji z poszczególnych obszarów biznesowych.

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima to program stworzony dla małych i średnich firm z każdej branży. Składa się ze zintegrowanych (pracujących na jednej bazie danych) aplikacji-modułów obsługujących różne obszary działalności przedsiębiorstwa.

Zalety Comarch ERP Optima:

  • pełna integracja pomiędzy obszarami funkcjonalności wspierającymi księgowość, logistykę oraz płace i kadry bez konieczności importu/exportu lub synchronizacji danych,
  • eksport i import danych z systemu do MS Office Excel oraz Open Office Calc,
  • panel menedżera dostarczający zbiorczo kluczowych informacji ze wszystkich obszarów funkcjonalności systemu,
  • zestaw gotowych analiz prezentujących w formie tabelarycznej i graficznej informacje gromadzone w systemie,
  • możliwość samodzielnego przygotowywania raportów i analiz,
  • mechanizm pozwalający na zapisywanie wydruków w formacie pdf z możliwością automatycznego załączania do e-maila.

Comarch ERP Altum

Comarch ERP Altum jest nowoczesną, inteligentną platformą ERP, dedykowaną do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowo-usługowych i sieciach handlowych.

Rozwiązanie doskonale sprawdza się w firmach o niestandardowych potrzebach.

Zalety Comarch ERP Altum:

 • całkowicie nowa technologia zapewnia ergonomię i łatwość obsługi,
 • posiada wbudowane mechanizmy Business Intelligence (BI) oraz Business Process Mananagement (BPM), które stanowią jądro całego rozwiązania,
 • każdy użytkownik może skorzystać z prekonfigurowanych procesów i analiz lub zaprojektować i odzwierciedlić własną specyfikę w systemie.

OptiMED i OptiMED24, OptiMED ERP

Nowoczesne aplikacje dedykowane placówkom służby zdrowia. Obecne wersje systemów powstały na bazie kilkunastoletnich doświadczeń w pracy z ośrodkami medycznymi.

System OptiMED został zainstalowany i jest używany w wielu szpitalach w Polsce, a liczba sprzedanych licencji stanowiskowych przekracza półtora tysiąca.

Oprogramowanie OptiMED24 jest narzędziem do kompleksowego zarządzania przychodnią medyczną.

OptiMED ERP to nowo­cze­sny sys­tem klasy ERP/MRP/MRP II zin­te­gro­wany z sys­te­mem OptiMED kom­plek­so­wym roz­wią­za­niem prze­zna­czo­nym do obsługi pla­có­wek służby zdro­wia. Modu­larna budowa sys­temu umoż­li­wia zakup wybra­nych kom­po­nen­tów, które wspo­ma­gają zarzą­dza­nie w istot­nych dla szpi­tali obszarach.